Dofinansowanie

 

Firma TESLA HALINA FULARA realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH WKŁADU FINANSOWEGO Z POBREXITOWEJ REZERWY DOSTOSOWAWCZEJ W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

 

Dofinansowanie Projektu: „Zakup parku maszynowego, umożliwiającego zaktualizowanie i poszerzenie oferty wytwarzanych i sprzedawanych produktów przez firmę TESLA HALINA FULARA, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu brexit na prowadzoną działalność w branży meblarskiej” dla Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit

Nr umowy: UDA-PBAR.02.01.00-00-0127/22-00

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 185 338,00 EUR

dofinansowanie.jpg